Miljöposten på Allvar - nyhetsredaktionen

"När det riktigt lilla riskerar att bli det stora” ⎯ nanoteknologi

På tisdag eftermiddag den 13:e november, höll Christina Isaxon ett föredrag på Landskronas Stadsbiblioteket om hur nanotekniken ger möjligheter men också skapar hot för oss människor, detta på grund av nanopartiklars hälso-mässiga inverkan på arbetsplatser. Isaxons utför sitt arbete på Lunds Tekniska Högskola i den så kallade Aerosol-gruppen.

Nanoteknik har varit det vetenskapliga fält som har fått mest investeringar genom åren; med löften om billigare energi, lättare sätt att rengöra vatten samt många andra tekniska framsteg. Dock är det så att endast 10 % av pengarna går till forskning kring nanopartiklar och dess påverkan på människor.

Nanostrukturer finns i naturen omkring oss. De ger lotusbladen förmåga att alltid vara torra och rena och de är anledningen till geckoödlornas skickliga klättrande på väggar och träd. Båda dessa fenomen har inspirerat forskare: naturens nanostrukturer användes numera till att konstruera något nytt och underlätta människor i deras vardagliga liv.

Isaxons Aerosol-grupp forskar kring nanopartiklars hälso-effekt, dvs. hur nanopartiklar i luften påverkar arbetsplatser samt vilka risker de kan innebära för människor i sådana fall. Nanopartiklar kan beroende på utseende och egenskaper, inte minst storlek, ha olika grader av toxicitet för människor. Exempelvis: stora partiklar kan kroppen lätt bli av med (cilier i halsen för slemmet uppåt så att man hostar upp de skadliga partiklarna) men de mindre partiklar har benägenhet att lätt hamna djupt in i kroppen och då blir det svårt för kroppens försvar att bli av med dem. Graden av toxicitet beror alltså på hur djupt in i kroppen nanopartiklarna når. Aerosol gruppen bestämmer faran med nanopartiklar efter dels exponeringen – hur lång tid som personen har blivit utsatt för partiklarna och dels själva toxiciteten.

Det krävs en strikt övervakning och forskning kring dessa nya nanopartiklar, för att kunna förebygga olycksfall. Då sjukdomar som dessa farliga nanopartiklar orsakar  inte bryter ut  förrän långt efter exponeringen (oftast i form av olika cancer och kärlsjukdomar) försvåras denna typ av forskning. 

Trots att nanopartiklar har funnits sen tidens början och omger oss överallt så finns det fortfarande en hel del som vi inte vet om dem. Därför är det viktigt att inte endast satsa på utveckling av nya nanomaterial utan också på forskning som tittar på de eventuella skador dessa nya material och deras nanopartiklar kan åsamka människor.

 

 

Hajrija Felec
hajra-felec@live.com

 

För Miljöposten på Allvar

Kommentarer

Laddar kommentarer...
Visa alla kommentarer
Formuläret laddas